Ilustračné foto

Povinné ručení

Srovnejte nabídky 13 pojišťoven za méně než 2 minuty

85 % zákazníků ušetří za povinné ručení průměrně 1750 Kč

Spočítat cenu

Víte, co značí pojistné lmity?

Jedním z hlavních kritérií povinného ručení je i tzv. limit pojistného plnění. Nejde o nic jiného, než o nejvyšší hranici plnění pojistitele při jedné pojistné události. Nejnižší hranice, kterou stanovuje zákon, je 35 milionů Kč. Všechny pojišťovny však nabízí několik variant pojištění, při čemž pro každou z nich je typická jiná hranice pojistných limitů. V současné době se nejčastěji setkáváme s balíčky s limity 50 a 100 milionů Kč, ovšem řada subjektu zařadila do nabídky i exkluzivní pojištění s limitem 150 mil. Kč, tedy více než čtyřnásobkem zákonem stanovené minimum.

Pojistné limity jsou uváděny dva (při pojistném krytí 50 milionů např. 50/50). První číslo se vztahuje k limitu na škodu způsobenou na zdraví a usmrcení a to na každého zraněného či usmrceného účastníka nehody. Druhá cifra značí limit na škodách majetku, tedy škodu vzniklou poškozením, ztrátou, zničením a odcizením věci.

Způsobíte-li dopravní nehodu, kdy škoda přesáhne rámec pojistného krytí, budete muset částku doplatit ze svého. Právě proto se vyplatí využívat některý z nadstandardních balíčků s vyšším pojistným limitem.

Existují i případy, kdy pojistitel vzniklou škodu neuhradí vůbec. Především se jedná o situace, kdy viník:

  • způsobil nehodu úmyslně
  • způsobil škodu následkem porušení základních povinností týkajících se provozu na pozemních komunikacích
  • bezdůvodně neoznámil pojistitele o škodné události, kvůli čemuž nemohla policie záležitost řádně vyšetřit
  • způsobil škodu vozidlem, které použil neoprávněně
  • bezdůvodně odmítl zkoušku na přítomnost alkoholu, omamné či psychotropní látky nebo léku, který jehož užívání je spojeno se zákazem řídit motorové vozidlo

Zjistit kolik ušetřím

Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close